• Robijnstraat 24 | 1812 RB Alkmaar
  • info@komeetvastgoed.nl

072 – 844 03 94

Privacyverklaring Komeet Vastgoed

Algemeen

Komeet Vastgoed gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Komeet Vastgoed verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • In het kader van onze bedrijfsvoering op basis van de rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst (inclusief de voorbereiding daarop);
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Komeet Vastgoed verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • NAW gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres(sen);
  • geboortedatum;
  • telefoonnummer(s);
  • kopie legitimatiebewijs ter identificatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Komeet Vastgoed deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld externe adviseurs zoals een makelaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Komeet Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, het recht van verzet, het recht op overdraagbaarheid, het recht op vergetelheid en het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Voor een dergelijk verzoek kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik social media

Op www.komeetvastgoed.nl en subdomeinen kan verwezen worden naar sociale media. Komeet Vastgoed houdt geen toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden en is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van die social media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden te lezen.

Cookieverklaring

Komeet Vastgoed maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met de opgevraagde gegevens van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij het gedrag van de bezoekers van onze website analyseren. De cookies kunnen geaccepteerd of geweigerd worden.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

De website van Komeet Vastgoed maakt voor statistische doeleinden gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van website(s) van Komeet Vastgoed geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst bij het gebruik van buttons en/of links (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+). Op het plaatsen van cookies door deze derden, hebben wij geen invloed.

Aanpassen privacyverklaring

Komeet Vastgoed behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op www.komeetvastgoed.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@komeetvastgoed.nl.